Địa Vị

Khi tham gia các tính năng hấp dẫn tại Thiên Long Bát Bộ Web, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được các loại Danh Hiệu hỗ trợ tối đa các chỉ số để tăng lực chiến. Ngoài ra, chư vị còn có thể tích lũy các mức danh vọng để kích hoạt Long Hồn để tương trợ cho lực chiến của mình!

Nhấp ngay tính năng Địa Vị để nhận thưởng các Danh Hiệu và kích hoạt Long Hồn của bản thân!

Danh hiệu

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 10.
  • Đạt điều kiện quy định nhận được danh hiệu tương ứng.

Thiên Long Bát Bộ Web

Long Hồn

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 19
  • Đạt mức danh vọng yêu cầu có thể kích hoạt Long Hồn nhận thuộc tính thưởng

Thiên Long Bát Bộ Web

Top