Boss Giang Hồ

Yêu Hậu & Quỷ Võ là 2 đại ác ma khét tiếng đã làm biết bao cao nhân phải khiếp sợ vì võ học tà độc biến hóa khôn lường, biết bao anh hùng phải gục ngã trước đường gươm lưỡi kiếm của chúng.

Được biết, hạ gục được chúng chư vị chắn chắn sẽ nhận được các cực phẩm thiên hạ, vạn người kính phục. Hãy sẵn sàng tụ hội quần hùng, lên đường khiêu chiến chúng tại tính năng Boss Giang Hồ!

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điều kiện tham gia:Đẳng cấp từ 20 trở lên.
  • Thời gian xuất hiện Boss:
    • Yêu Hậu:11h00 - 11h30 mỗi ngày.
    • Quỷ Võ:21h30 - 22h00 mỗi ngày.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Kết thúc Boss & điểm sát thưởng cao tại Bảng xếp hạng càng cao sẽ nhận được phần thưởng càng lớn.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

Top