Phó Bản

Chư vị nhân sĩ đã am tường cốt truyện của Thiên Long Bát Bộ? Đã hiểu rõ được điểm mạnh và yếu của các Hiệp Khách trong truyện? Hãy tham gia ngay tính năng Phó Bản bao gồm: Cốt Truyện và Tinh Anh để hiểu rõ được các huyền cơ và nội tình của nhân vật & nhận ngay các phần thưởng tương ứng tại mỗi giai đoạn!

Phó bản Cốt truyện

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 04.
  • Khiêu chiến thành công chương cốt truyện Thiên Long Bát Bộ sẽ nhận được nhiều đạo cụ.
  • Đánh giá vượt ải đựa trên thời gian tiêu hao.
  • Đánh giá càng cao thưởng càng nhiều.

Thiên Long Bát Bộ Web

Phó bản Tinh anh

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 06.
  • Khiêu chiến thành công các cao thủ Thiên Long Bát Bộ sẽ nhận được Hiệp Hồn.
  • Số hiệp chiến đấu khiêu chiến càng ít thưởng càng nhiều.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top