Hồn Khí

Sở hữu ngay các hiệu ứng hỗ trợ đặc biệt như: Hấp thu sinh lực, giảm xác suất bị bạo kích, gây Lưu Huyết cho phe địch khi tấn công & nhiều hiệu ứng gia tăng sức mạnh khác khi tham gia tính năng Hồn Khí.

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 28.

Thiên Long Bát Bộ Web

    • Tăng cấp Hồn Khí: Dùng Côn Lôn Hồn.
    • Tăng thuộc tính Hồn Khí: Dùng Hồn Khí Tạo Đơn.

Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web

  • Hiệu ứng hỗ trợ của các loại Hồn Khí:
Hồn KhíMô tả
Nhiếp HồnKhi tấn công có tỉ lệ hấp thu sinh lực.
Sơn Hà ĐồGiảm xác suất bị bạo kích.
Luân Hồi Xá LợiKhi tấn công kèm thêm sát thương.
Hoàng ChungKhi bị tấn công có tỉ lệ giảm sát thương
Phục Hy BànTăng sát thương bạo kích.
Ngọc TỉXác suất kích hoạt khi bị tấn công, cộng % đỡ đòn.
Bình Ngọc DiênKhi tấn công có xác suất gây điểm Lưu Huyết, duy trì 2 hiệp.
    • Phụ hồn Hiệp Khách hoặc bản thân: Dùng Hồn Khí.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Đục lỗ Hồn Khí: Dùng Huyền Tinh.

Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web

Top