Cửa Hàng

Để có thể dễ dàng tìm mua được các vật phẩm theo ý thích bằng Nguyên Bảo hoặc Nguyên Bảo Khóa, chư vị nhân sĩ có thể ghé thăm tính năng Cửa Hàng với nhiều tiện ích phong phú và đặc sắc như: Cửa Hàng 1 Nguyên Bảo, HOT, Đạo Cụ, Nguyên Bảo Khóa,...

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 03.
  • Bao gồm 6 loại Cửa Hàng:

Giá 1 Nguyên Bảo

Bán tất cả vật phẩm đồng giá 01 Nguyên Bảo.

Thiên Long Bát Bộ Web

HOT

Bán những vật phẩm được ưa chuộng và các gói khuyến mãi.

Thiên Long Bát Bộ Web

Đạo Cụ

Bán những vật phẩm thông dụng: Nguyên liệu hiệp khách, thú cưỡi, hồn khí,...

Thiên Long Bát Bộ Web

Đá

Bán toàn bộ Đá quý cấp 2

Thiên Long Bát Bộ Web

Thời Trang

Bán các vật phẩm thời trang Vũ khí, Áo và Nón.

Thiên Long Bát Bộ Web

Nguyên Bảo Khóa

Chuyên bán các vật phẩm sử dụng Nguyên Bản Khóa để mua.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top