Chợ

Trong Thiên Long Bát Bộ Web, nhân sĩ có thể tự do mua bán đạo cụ thông qua Đấu Giá Chợ và đặc biệt chư vị sẽ có cơ hội sở hữu được vô số loại kỳ trân quý hiếm khi làm mới thông qua Tiệm Thần Bí. Hãy nhanh chóng nhấp vào tính năng Chợ để khám phá!

Thiên Long Bát Bộ Web Thiên Long Bát Bộ Web

Đấu giá chợ

    • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 24.
    • Có thể tự do mua bán đạo cụ, do Trang Chủ ở Thần Châu chủ trì, sẽ bị tính thuế khi giao dịch.

Thiên Long Bát Bộ Web

Tiệm Thần Bí

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 33.
  • Tiệm có đủ các loại kỳ trân dị bảo, mỗi lần tạo mới đều có bất ngờ.

Thiên Long Bát Bộ Web

 

Top