Chiêu Mộ Hiệp Khách

Chiêu mộ được Hiệp Khách vốn đã không dễ, lựa chọn Hiệp Khách để chiêu mộ càng khó gấp bội phần. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể giải quyết được và hiệu triệu được các kỳ tài xuất chúng tại tính năng Tụ Hiền Lâu.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 07.
  • Chiêu mộ Hiệp Khách: Dùng Hiệp Hồn Hoặc Thẻ Chiêu Mộ tương ứng để chiêu mộ.
  • Mỗi Hiệp Khách đều có kỹ năng và năng lực riên

Thiên Long Bát Bộ Web

Top