Bang Hội

Để có thể xây dựng được thế lực vững chắc cùng các bằng hữu chung chí hướng, chư vị cần "tổng đà" để trao đổi binh pháp, tu luyện võ học, truy tìm báu vật,... từ đó làm nền tảng vững chắc cùng nhau xưng bá thiên hạ.

Tại Webgame Thiên Long Bát Bộ, nhân sĩ hoàn toàn có thế tự do lập Bang Hội để nhận điểm Cống Hiến Bang và nhận các đặc quyền hấp dẫn: Võ công đặc trưng riêng, mua trang bị quý hiếm, mở rộng ô chứa đồ, Cầu Phúc nhận thưởng, Bang chiến,....

Thiên Long Bát Bộ Web

Lưu ý:

 • Mỗi thứ Hai hàng tuần điểm năng động và tài phú sẽ bị khấu trừ phụ thuộc cấp Bang Hội (càng cao sẽ bị khấu trừ càng nhiều).
 • Sau khi rời Bang, trong 24 giờ không thể tạo hoặc vào Bang khác (Dùng Giấy Kết Minh hoặc 50 Nguyên Bảo để xóa thời gian chờ)
  • Nhận điểm Cống Hiến Bang: Dùng Đồng hoặc Nguyên Bảo quyên góp vào Bang nhận điểm.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Nâng cấp kiến trúc để phát triển Bang Hội.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Học kỹ năng: Thành viên Bang dùng cống hiến để học, cần nâng cấp kỹ năng Bang.

Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Đổi vật phẩm tại Tiệm Bang: Thành viên dùng cống hiến để mua, cấp của Tiệm Bang càng cao sẽ xuất hiện vật phẩm càng quý hiếm.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Mở ô chứa Rương Bang & Rương cá nhân: Nang cấp kiến trúc Bang càng cao mở rộng ô càng nhiều.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Cầu Phúc nhận thưởng:
  • Thành viên Bang Hội được quyền cầu phúc mỗi ngày.
  • Cấp Tế Đàn càng cao lần Cầu Phúc càng nhiều.
  • Làm mới vào 05h00 mỗi ngày.

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Tham gia Bang Chiến, Thủ Tổng Đá: Nhận các đạo cụ hiếm khi tham gia.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top