Thỏa Thuận Sử Dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG TRÒ CHƠI Thiên Long Bát Bộ

Điều 1: Giải thích từ ngữ

 • Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng Trò chơi Thiên Long Bát Bộ này, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung cập nhật.
 • VNG: Công ty cổ phần VNG.
 • Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của người sử dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.
 • ZingID: là tài khoản dùng để đăng nhập Trò chơi Thiên Long Bát Bộ.
 • Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản Trò chơi Thiên Long Bát Bộ.
 • Sở Hữu Trí Tuệ: là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Trò chơi hoặc Thông tin kỹ thuật.

Điều 2: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi

 • Để sử dụng Trò chơi, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định mà Trò chơi liên kết bao gồm nhưng không giới hạn Zing ID được quy định tại website: https://id.zing.vn/v2/policy
 • Để đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của Người Sử Dụng, VNG theo kế hoạch và quyết định của mình sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật thường xuyên các phiên bản, tính năng mới Trò chơi mà không phải báo trước với Người Sử Dụng. Thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật sẽ được VNG công bố tới Người Sử Dụng . Bản Thỏa Thuận sử dụng này cũng được áp dụng cho tất cả các phiên bản cập nhật.

Điều 3: Tài khoản.

 • Người Sử Dụng có thể dùng tài khoản Zing (“Zing ID”) để truy cập Trò chơi. Người Sử Dụng phải tuân thủ các quy định về tài khoản Zing ID được đăng tải tại website https://id.zing.vn/v2/policy hoặc quy định về sử dụng tài khoản của các đối tác liên kết.
 • Người sử dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản Trò chơi của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. VNG sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản Zing ID để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và VNG sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh cho Người Sử Dụng.
 • Nếu Người Sử Dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo ngay cho VNG thông qua website: hotro.zing.vn.

Điều 4: Nội dung dịch vụ.

 • Trò chơi Thiên Long Bát Bộ là Trò chơi thuộc quyền sở hữu của VNG.
 • Khi cập nhật phiên bản mới, Người Sử Dụng phải tuần thủ các tính năng mới, luật chơi mới của Trò chơi đồng thời chấp nhận những rủi ro trên phiên bản cập nhật nếu có.
 • Để sử dụng Trò chơi, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà VNG có liên kết, tích hợp trên Trò chơi.
 • Đây là trò chơi điện tử dành cho người chơi trên 18 tuổi (ký hiệu là 18+) là những trò chơi mô phỏng dạng hoạt hình; không có hình ảnh, âm thanh ma quái, kinh dị, bạo lực; không có hình ảnh, nhân vật hở hang, khiêu dâm, quay cận cảnh gây chú ý đên các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người.
 • Có thể VNG cho phép đối tác tích hợp dịch vụ lên Trò chơi, do đó, khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ 3, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, VNG sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 • Bất kỳ nội dung, thông tin, bình luận, hình ảnh nào được đăng tải bởi Người Sử Dụng thông qua Trò chơi hoặc khi sử dụng, Người Sử Dụng đồng ý rằng (i) tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và (ii) VNG và Trò chơi được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
 • Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho VNG sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.
 • VNG cóthể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng VNG có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.
 • Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ các dịch vụ của Trò chơi, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. NgườiSử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và Trò chơi được loại trừ trách nhiệm này.
 • Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩmTrò chơi, VNG có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 • Trò chơi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xác định xem Trò chơi thích hợp cho con của mình. Và tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình xem sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp không.

Điều 5: Các nội dung cấm

Khi sử dụng sản phẩm Trò chơi, nghiêm cấm Người Sử Dụng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
 • Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, đăng tải, sử dụng Trò chơi nhằm mục đích:
 • Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 • Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Trò chơi nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Trò chơi.
 • Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 • Lợi dụng Trò chơi để thu thập thông tin của người dùng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người dùng khác hoặc có hành vi quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hóa khi giap tiếp.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 • Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Trò chơihoặc VNG dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 • Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trênTrò chơi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNG.
 • Lợi dụng Trò chơiđể tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Không chấp nhận việc mua bán vật phẩm ảo hoặc tài khoản của trò chơi bằng tiền thật hoặc hiện kim ở trong lẫn ngoài trò chơi. Trong trường hợp người sử dụng vi phạm điều khoản này, chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào trong việc phục hồi đồ vật hay nhân vật. Ngoài ra, nếu phát hiện những tài khoản vi phạm chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.
 • Gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Trò chơi.Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung khác trừ khi được phép của VNG. Người Sử Dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận, nội dung được đề cập tại Trò chơi bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Người sử dụng không được sử dụng ng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ baNgoài ra, VNG nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào trừ khi nó được sự cho phép của Trò chơi bằng văn bản.
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Trò chơi xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Trò chơi. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Trò chơi.
 • Không được có bất kỳ hành vi nào sử dụng ứng dụng nhằm thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng và mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới Trò chơi và VNG.

Điều 6: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền.

 • Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Trò chơi thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của VNG hoặc được cấp phép hợp pháp cho VNG sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.
 • Trừ khi được sự đồng ý của VNG, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm Trò chơi.
 • Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Trò chơi mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Trò chơi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên Trò chơi.
 • VNG có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩmTrò chơi của VNG. Việc sử dụng quyền và sở hữu của VNG cần phải được VNG cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, VNG không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 • Người Sử Dụng đồng ý để VNG tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm Trò chơi một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc VNG sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của người sử dụng.

Điều 7: Thông tin và Bảo mật.

 • VNG có thể sử dụng thông tin cá nhân Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của VNG, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.
 • VNG có thể sử dụng dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ Người Sử Dụng tốt hơn. VNG không sử dụng thông tin của Người Sử Dụng vào mục đích bất hợp pháp. VNG được quyền cung cấp thông tin của Người Sử Dụng cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:
 • VNG được Người Sử Dụng chấp thuận.
 • Dịch vụ do website của VNG cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
 • Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
 • Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng sản phẩm liên kết trên Trò chơi của VNG để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc và đồng ý thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư về dịch vụ đó.
 • VNG luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên VNG không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, VNGkhông chịu trách nhiệm bảo đảm dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
 • Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.
 • Trong quá trình sử dụng Trò chơi, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ VNG liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

Điều 8: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo.

 • VNG sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng Trò chơi.
 • Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như sự cố về kỹ thuật; sự cố máy chủ; sự cố đường truyền hoặc do thiên tai .v.v. Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. VNG cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên VNG sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • VNG hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người Sử Dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm Trò chơi. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 • Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch trong trò chơi giữa những Người Sử Dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát, thiệt hại hay khiến nại nào liên quan đến việc mua bán, trao đổi trong Trò chơi của Người Sử Dụng.

Điều 9: Nguyên tắc xử lý vi phạm và Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

 • Nguyên tắc xử lý vi phạm.

Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, VNG sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:

 • Khóa tài khoản có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc nội dung được đăng tải trên Trò chơi sẽ bị xóa khỏi Trò chơi.
 • Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với Trò chơi cũng như các sản phẩm mà Người Sử Dụng dùng tài khoản Zing ID đăng nhập và sử dụng.
 • Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
 • Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Trò chơi sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Trò chơi phải được gửi đến VNG ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa Chỉ Liên Lạc

Trung tâm Hỗ trợ khách hàng  - Công ty cổ phần VNG
Tầng trêt, Tòa nhà Fleminton Tower
182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 3962 3888; Fax: (84.8) 3962 4666;
Website  hỗ trợ: http://hotro.zing.vn


VNG sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định  Pháp luật.

 • VNG chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người sử dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. Theo đó, VNG sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng Trò chơi hợp pháp và chính đáng.
 • Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ VNG khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người sử dụng trong quá trình sử dụng Trò chơi.

Điều 10: Hiệu lực thỏa thuận.

 • Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được quy định trên Trò chơi có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. VNG sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
 • Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Trò chơi xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
 • Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Trò chơi được cập nhật, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2016.
Top