Thẻ VIP

Ngoài tính năng kích hoạt trở thành VIP, nhân sĩ có thể mua thẻ VIP tại tính năng Thẻ VIP để nhận được các phần thưởng đặc trưng như: Tín Dụng, Hồn Khí Tạo Đơn, Tiên Diên và đặc biệt là mua vật phẩm quý hiểm giảm giá 90% tại Kho VIP.

  • Dùng mỗi 100 Nguyên Bảo nhận được 1 điểm Tiêu Phí.
  • Tiêu phí càng nhiều, nhận thưởng càng lớn:
Thẻ VIPTín dụngHồn Khí Tạo ĐơnTiên Diên
Thẻ Đồng 1sao511
Thẻ Đồng 2sao10
Thẻ Đồng 3sao15
Thẻ Đồng 4sao20
Thẻ Đồng 5sao50
Thẻ Bạc 1sao6022
Thẻ Bạc 2sao80
Thẻ Bạc 3sao100
Thẻ Bạc 4sao120
Thẻ Bạc 5sao140
Thẻ Vàng 1sao16033
Thẻ Vàng 2sao190
Thẻ Vàng 3sao220
Thẻ Vàng 4sao250
Thẻ Vàng 5sao280
Thẻ Bạch Kim 1sao31044
Thẻ Bạch Kim 2sao350
Thẻ Bạch Kim 3sao390
Thẻ Bạch Kim 4sao430
Thẻ Bạch Kim 5sao470
Thẻ Sắt 1sao51055
Thẻ Sắt 2sao560
Thẻ Sắt 3sao610
Thẻ Sắt 4sao660
Thẻ Sắt 5sao710
Thẻ Kim Cương 1sao76066
Thẻ Kim Cương 2sao820
Thẻ Kim Cương 3sao880
Thẻ Kim Cương 4sao940
Thẻ Kim Cương 5sao1.000
  • Thỏa điều kiện Thẻ VIP: Đặc quyền mua vật phẩm hiếm với giảm giá đến 90% tại Kho VIP.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top