Quà VIP

Khi kích hoạt tính năng VIP, ngoài các đặc quyền và phần thưởng nhận được. Nhân sĩ còn được nhận thêm các phần thưởng và đặc biệt là nhận ngay thẻ Hiệp Khách Tím - A Tử đầy sức mạnh khi kích hoạt VIP Vĩnh Viễn thông qua tính năng Quà VIP.

  • Kích hoạt thẻ VIP Tuần/ Vĩnh Viễn được nhận thưởng Quà VIP.
  • Kích hoạt VIP Vĩnh Viễn sẽ nhận luôn phần thưởng VIP Tuần.

Thiên Long Bát Bộ Web

  • Đặc biệt khi nhân sĩ kích hoạt VIP Vĩnh Viễn sẽ nhận được thẻ Hiệp Khách Tím - A Tử.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top