VIP

Trở thành VIP trong Thiên Long Bát Bộ Web, nhân sĩ sẽ sở hữu được các ưu đãi kéo dài lên đến 31 ngày khi kích hoạt cấp VIP thông qua tính năng VIP. Ngay sau đây là các chi tiết đặc quyền và các phần thưởng khi trở thành VIP:

Giới Thiệu

 • Cấp VIP gồm 9 giai đoạn
 • Mở VIP 1 tháng sẽ nhận ưu đãi với thời hạn 31 ngày.
 • Khi mở VIP thành công, hình VIP sẽ sáng lên, điểm VIP cộng 10 điểm/ngày,
 • Tích lũy điểm VIP đến số lượng nhất định sẽ tăng cấp VIP.
 • Khi hết hạn VIP, hình VIP sẽ tắt, điểm trường thành VIP là 0 thì cấp VIP sẽ giảm, tối thiểu là VIP1.
 • Mở VIP vĩnh viễn sẽ trở thành SVIP và nhận điểm VIP là 15 điểm/ngày.
 • Tích lũy nạp 100 Nguyên Bảo sẽ tăng 1 điểm VIP (điểm VIP được cộng cho cả lần nạp trước khi mở VIP).

Thiên Long Bát Bộ Web

LoạiGiáĐặc quyền
VIP Tuần  88 Nguyên Bảo11 đặc quyền
VIP Tháng268 Nguyên Bảo12 đặc quyền
VIP Vĩnh Viễn888 Nguyên Bảo17 đặc quyền

Phần Thưởng

 • Đạt cấp VIP nhận phần thưởng tương ứng (nhận 1 lần).

Thiên Long Bát Bộ Web

 • Thỏa điều kiện cấp VIP nhận thưởng tiền Đồng và Nguyên Bảo Khóa mỗi ngày.

Thiên Long Bát Bộ Web

Quyền Lợi

 • Cấp VIP càng cao, quyền lợi càng nhiều.
 • SVIP duy trì quyền lợi vĩnh viễn.

Thiên Long Bát Bộ Web

Top