Hệ Thống Kỹ Năng

Nhân sĩ trong giang hồ ngoài việc sở hữu cho mình những thần binh bảo khí quý hiếm mạnh mẽ mà quan trọng hơn là rèn luyện cho mình những tuyệt kỹ võ học có thể nhanh chóng áp chế đối phương.

Tại Thiên Long Bát Bộ, võ học đã được tái hiện chân thật mang không khí kiếm hiệp xuất sắc, góp phần tạo nên thế giới võ hiệp đặc sắc thông qua Hệ Thống Kỹ Năng.

Kỹ năng chính

  • Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 11.
  • Chọn dấu [+] để tăng điểm.

  • Dùng phím tắt 1 - 5 để sử dụng kỹ năng khi chiến đấu.

  • Cần 200 Nguyên Bảo để mở 2 bộ kỹ năng.
  • Có thể chuyển đổi 2 bộ kỹ năng qua lại không cần phải tẩy điểm.

 • Lưu ý:
  • Miễn phí tẩy điểm lần đầu tại cấp 35.
  • Tẩy về trạng thái ban đầu: Cần 50 Nguyên Bảo.

Tuyệt học

 • Điều kiện mở: hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp 50.
 • Phân loại: Tấn công, Phòng thủ và Hỗ trợ.
 • Tăng cấp cần:Mật Tịch + Vàng + Kinh ghiệm/lần.
 • Mật Tịch có được thông qua: Cửa hàng Nguyên Bảo Khóa & tham gia hoạt động.

Top