Danh Sách Hiệp Khách

Hiệp Khách được chia làm 4 đặc tính chính: Tu La - Tấn Công, Kim Cang - Phòng Thủ, Tế Thế - Trị Liệu và Diệu Pháp - Hỗ Trợ. Chỉ cần chuyên tâm chiêu mộ Hiệp Khách, nghiên cứu am tường binh pháp ra trận, phối hợp nhuần nhuyễn giữa bản thân và 4 Hiệp Khách xung trận sẽ dễ dàng “xưng bá thiên hạ”!

Đồng thời, Hiệp Khách được mặc định nhận diện theo phẩm chất từ thấp đến cao theo thứ tự Lam, Tím, Cam và cao nhất là Đỏ theo danh sách:

Phẩm chất Lam

Hiệp KháchChi tiết

Thiên Long Bát Bộ Web

A Chu

 • Tiểu sử: Con gái của Đoàn Chính Thuần, xinh đẹp, giỏi dị dung, vốn là nữ tì của Mộ Dung Phục, về sau có tình cảm sâu nặng với Kiều Phong.
 • Đặc tính:Tế Thế - Trị Liệu
 • Đánh giá: Thiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web   Thiên Long Bát Bộ Web   Thiên Long Bát Bộ Web   Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Mai Kiếm
 • Tiểu sử: Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Mai Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.
 • Đặc tính:Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web   Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Chu Đan Thần
 • Tiểu sử: Một trong tứ đại hộ vệ Đại Lý, ngoại hiệu Bút Nghiên Sinh, giỏi thư họa, con người nho nhã, tuyệt kỹ Bút Phán Quan.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Nam Ngạc Thần
 • Tiểu sử: Lão tam trong tứ đại ác nhân, hiệu Hung Thần Ác Sát, hung tàn bá đạo, nhưng trọng tình cảm, vũ khí là kéo khổng lồ, về sau theo Đoàn Dự.
 • Đặc tính:Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Mộc Uyển Thanh
 • Tiểu sử: Tính cách quái lạ, luôn che mặt, giỏi dùng ám khí. Không thích tiếp xúc với đàn ông, chung tình với Đoàn Dự.
 • Đặc tính:Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Trúc Kiếm
 • Tiểu sử: Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Trúc Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.
 • Đặc tính:Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web   Thiên Long Bát Bộ Web

Phẩm chất Tím

Hiệp KháchChi tiết
Thiên Long Bát Bộ Web
Đặng Bách Xuyên
 • Tiểu sử: Đứng đầu tứ đại gia tướng Cô Tô Mộ Dung, võ công cao cường, nội lực thâm hậu, sử dụng Trảm Tướng Bút.
 • Đặc tính:Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Nguyễn Tinh Trúc
 • Tiểu sử: Mẹ của A Chu, A Tử, tính bướng bỉnh, nhanh nhạy, giỏi dị dụng và bơi, dùng tiếng đàn Thiên Ma Cầm tấn công địch.
 • Đặc tính:Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Bạch Thế Kinh
 • Tiểu sử: Trưởng Lão Chấp Pháp Cái Bang, bề ngoài chính trực, đáng kính. Võ công cao cường, nổi danh với Cầm Nã Thủ.
 • Đặc tính: Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Lan Kiếm
 • Tiểu sử: Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Lan Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.
 • Đặc tính:Tế Thế - Trị Liệu
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web   Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Chung Linh
 • Tiểu sử: Tính cách ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch. Nuôi con Thiểm Điện Điêu vừa nhanh vừa độc. Quen thân Đoàn Dự, cả đời si tình.
 • Đặc tính: Diệu Pháp - Hỗ trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Lý Diên Tông
 • Tiểu sử: Cao thủ thần bí của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường, hành tung khác thường, tinh thông võ thuật.
 • Đặc tính:Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
A Tử
 • Tiểu sử: Xinh đẹp, bướng bỉnh, độc ác. Sư phụ là Đinh Xuân Thu, chuyên luyện độc công. Ăn trộm Thần Mộc Vương Đỉnh rồi đến trung nguyên gặp Kiều Phong, si tình cả đời.
 • Đặc tính:Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Phong Ba Ác
 • Tiểu sử: Một trong bốn gia tướng Cô Tô Mộ Dung, thích đánh nhau. Con người quang minh lỗi lạc, kiếm pháp rất giỏi.
 • Đặc tính:Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Thiện Chính
 • Tiểu sử: Ngoại hiệu Thiết Diện Phán Quan, căm ghét cái ác, được người đời tôn kính. Võ công hơn người, vũ khí là một cặp Quỷ Hiên Họa Bút.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Vương Ngữ Yên
 • Tiểu sử: Quốc sắc thiên hương, tinh thông võ học thiên hạ, chỉ cần mở miệng chỉ dẫn là đủ giúp lật ngược tình thế.
 • Đặc tính:Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Phẩm chất Cam

Hiệp KháchChi tiết
Thiên Long Bát Bộ Web
Tô Tinh Hà
 • Tiểu sử: Đại đệ tử của Vô Nhai Tử, ngoại hiệu Thông Biện Tiên Sinh, sư phụ của Hàm Cốc Bát Hữu. Về sau sáng lập Lung Á Môn, giang hồ xưng Lung Nha Lão Nhân.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Cúc Kiếm
 • Tiểu sử: Một trong bốn người đẹp Linh Tựu Cung, tu luyện Cúc Kiếm Đạo trong Thiên Sơn Kiếm Đạo.
 • Đặc tính:Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Toàn Quán Thanh
 • Tiểu sử: Đà chủ Cái Bang, ngoại hiệu Thập Phương Tú Tài. Thông minh, háo sắc, ham quyền lực, giỏi âm mưu.
 • Đặc tính: Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Trích Tinh Tử
 • Tiểu sử: Đại sư huynh phái Tinh Túc, nham hiểm độc ác, tự cao. Nội lực cao cường, giỏi dùng Lân Hỏa Dị Độc.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Đoàn Chính Thuần
 • Tiểu sử: Trấn Nam Vương Đại Lý, cha nuôi của Đoàn Dự. Tính phong lưu, để lại rất nhiều nợ tình, tuy đa tình nhưng rất si tình.
 • Đặc tính: Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Bao Bất Đồng
 • Tiểu sử: Một trong tứ đại gia tướng Cô Tô Mộ Dung, tính tình cô độc, thích phản bác, nhưng tuyệt đối trung thành.
 • Đặc tính:Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
A Bích
 • Tiểu sử: Một trong hai tì nữ của Mộ Dung Phục, sống ở Cầm Vận Tiểu Trúc. Dung mạo xinh đẹp, thích mặc áo xanh, mến mộ Mộ Dung Phục.
 • Đặc tính: Tế Thế - Trị Liệu
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Ô Lão Đại
 • Tiểu sử: Đứng đầu 36 Động, 72 Đảo dưới Linh Tựu Cung, từng muốn thoát khỏi kiểm soát của Thiên Sơn Đồng Lão. Sử dụng Lục Ba Hương Lộ Đao.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Mã Phu Nhân
 • Tiểu sử: Xinh đẹp như hoa, tính tình phóng đãng, ác độc. Giỏi dùng mỹ nhân kế, giỏi hạ độc.
 • Đặc tính:Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Đoàn Diên Khánh
 • Tiểu sử: Vốn là thái tử Đại Lý, tinh thông võ học Đoàn Thị. Về sau gặp loạn lạc bị thương tật, nhưng luyện thành võ công bá đạo, tính tình trở nên tàn nhẫn, đứng đầu Tứ Đại Ác Nhân.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Du Thản Chi
 • Tiểu sử: Vốn là thiếu trang chủ Tụ Hiền Trang, căm thù Kiều Phong. Yêu A Tử, vì nàng mà trúng độc Băng Tàm. Vô tình đoạt được Dịch Cân Kinh, luyện thành ma công tuyệt thế.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Tiết Thần Y
 • Tiểu sử: Đệ nhất thần y, y thuật vô song, mệnh danh Diêm Vương Địch. Yêu ghét rõ ràng, nhân sĩ võ lâm đều nể trọng.
 • Đặc tính:Tế Thế - Trị Liệu
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Đinh Xuân Thu
 • Tiểu sử: Vốn là đệ tử phái Tiêu Dao, phản bội sư môn, sáng lập phái Tinh Túc. Dựa vào Thần Mộc Vương Đỉnh luyện độc công, nổi danh với Hóa Công Đại Pháp.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Sư Hống Tử
 • Tiểu sử: Nhị sư huynh phái Tinh Túc, tính tàn bạo, đao thương bất nhập. Dùng một cặp U Minh Tà Thuẫn, bá đạo vô cùng.
 • Đặc tính:Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Hoàn Nhan A Cốt Đả
 • Tiểu sử: Thủ lĩnh tộc Nữ Chân, giỏi cưỡi ngựa bắn tên. Quen biết Kiều Phong khi cùng đánh hổ, kết nghĩa huynh đệ.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Phẩm chất Đỏ - Quý

Hiệp KháchChi tiết
Thiên Long Bát Bộ Web
Mộ Dung Bác
 • Tiểu sử: Cha của Mộ Dung Phục, thành danh nhiều năm, võ công cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Tiêu Dao Tử
 • Tiểu sử: Chưởng môn đời trước của phái Tiêu Dao, võ học tu vi cực cao, giỏi cầm kỳ thi họa. Ẩn cư trong rừng, bày thế cờ Trân Lung tìm truyền nhân.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Tiêu Viễn Sơn
 • Tiểu sử: Cha của Kiều Phong, võ công cao cường, con người nhân hậu. Sau biến cố Nhạn Môn Quan, tính tình thay đổi, thề trả thù võ lâm Trung Nguyên. Ẩn mình tại Thiếu Lâm 30 năm, thực lực không ngừng tiến bộ.
 • Đặc tính: Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Lý Thu Thủy
 • Tiểu sử: Tính cách quái lạ, luôn che mặt, giỏi dùng ám khí. Không thích tiếp xúc với đàn ông, chung tình với Đoàn Dự.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Kiều Phong
 • Tiểu sử: Hào hiệp, trượng nghĩa, võ nghệ độc bộ thiên hạ, được chân truyền Cái Bang và Thiếu Lâm. Nghĩa huynh của Đoàn Dự, Hư Trúc, nghĩa đệ của Liêu Đế Gia Luật Hồng Cơ.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Hư Trúc
 • Tiểu sử: Khiên tốn, lương thiện, tinh thông võ học Tiêu Dao, nội lực thâm hậu. Huynh đệ kết nghĩa của Kiều Phong, Đoàn Dự, chưởng môn Tiêu Dao.
 • Đặc tính: Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Đoàn Dự
 • Tiểu sử: Lạc quan nhưng rất si tình. Tinh thông Lục Mạch Thần Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ. Là huynh đệ kết nghĩa của Kiều Phong, Hư Trúc.
 • Đặc tính: Diệu Pháp - Hỗ Trợ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Mộ Dung Phục
 • Tiểu sử: Hậu nhân hoàng tộc Đại Yên. Văn võ song toàn, khí chất hơn người, nổi danh với tuyệt kỹ Đấu Chuyển Tinh Di.
 • Đặc tính:Kim Cang - Phòng Thủ
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Tảo Địa Tăng
 • Tiểu sử: Cao thủ thần bí, thân phận, tên tuổi không ai biết. Tinh thông võ nghệ, y thuật, Phật lý. Từng trải, đức độ hơn người.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Thiên Sơn Đồng Lão
 • Tiểu sử: Truyền nhân phái Tiêu Dao, chủ Linh Tựu Cung. Nắm giữ nhiều thế lực dưới trướng. Ra tay độc ác, võ công thâm hậu, trăm tuổi nhưng ngoại hình như đứa trẻ, tự xưng Đồng Lão.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Thiên Long Bát Bộ Web
Khưu Ma Trí
 • Tiểu sử: Quốc Sư Thổ Phồn, được gọi là Đại Luân Minh Vương, cao thủ Tây Vực. Si mê võ học, tinh thông nhiều tuyệt kỹ giang hồ.
 • Đặc tính: Tu La - Tấn Công
 • Đánh giá:Thiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ WebThiên Long Bát Bộ Web
 • Kỹ năng:

Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web  Thiên Long Bát Bộ Web

Top