Bảng xếp hạng

Nhân vậtLực chiến
1.HTiGon-S61353.372.913
2.HoạMj-S60852.904.416
3._KAKA_-S39447.985.609
4.ChuLoGach-S60847.121.908
5.Yomost-S38546.254.343
6.Thuan_Thien-S2843.138.363
7.LeDuy-S21841.324.898
8.Rain-S62341.119.018
9.xDieuThuyenx-S140.469.748
10.XiaoFeng-S139.504.103