Bảng xếp hạng

Nhân vậtLực chiến
1.XiaoFeng-S18.218.800
2.LưuDung-S297.853.295
3.MiMeoMiMeo-S557.633.376
4.Heo_Luoi-S97.632.779
5.nhoc_xinh-S227.603.871
6.ThaiChau-S1507.572.437
7.Ecstasy-S667.438.331
8.Toya-S417.432.702
9.Yurin-S17.325.227
10.NhiVuong-S807.296.936