Bảng xếp hạng

Nhân vậtLực chiến
1.HTiGon-S61356.211.866
2.HoạMj-S60853.238.245
3.Rain-S62349.874.290
4._KAKA_-S39449.703.120
5.ChuLoGach-S60848.163.872
6.Yomost-S38548.115.294
7.LeDuy-S21845.055.335
8.Thuan_Thien-S2844.600.543
9.zMinhNguyệtz-S46842.124.932
10.MiMeoMiMeo-S5541.266.854