Bảng xếp hạng

Nhân vậtLực chiến
1.XiaoFeng-S110.065.113
2.ThaiChau-S15010.063.698
3.Heo_Luoi-S99.678.215
4.TieuLongNu-S18.975.920
5.MiMeoMiMeo-S558.562.602
6._Emily_-S228.525.972
7.Laodoncui-S418.480.422
8.MrsHoa-S2218.460.678
9.LưuDung-S298.421.717
10.NhiVuong-S808.379.836